Jahns, M. „Gdy mówi Do Nas język. Krytyczne Spojrzenie Na współczesne Aplikacje Hipotezy Sapira-Whorfa W Feministycznych Teoriach językoznawczych”. Investigationes Linguisticae, T. 25, marzec 2012, s. 90-107, doi:10.14746/il.2012.25.6.