Nabiałek, M. „Wymowa Sceniczna W śpiewie”. Investigationes Linguisticae, T. 26, czerwiec 2012, s. 59-72, doi:10.14746/il.2012.26.4.