Sikora, S. „Nyāya Sữtra Jako Zmiana Epistemiczna”. Investigationes Linguisticae, T. 26, czerwiec 2012, s. 82-107, doi:10.14746/il.2012.26.6.