Bobowska-Nastarzewska, Patrycja. „Rola tłumacza Pisemnych tekstów Specjalistycznych Na Podstawie własnych doświadczeń Traduktologicznych”. Investigationes Linguisticae 390 (maj 31, 2019): 1-14. Udostępniono grudzień 4, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/19060.