Czubińska, Małgorzata. „Sposoby Wykorzystania napisów Scenicznych Jako Metody przekładu Spektakli Teatralnych W Trakcie Malta Festival Poznań 2017”. Investigationes Linguisticae 390 (maj 31, 2019): 31-45. Udostępniono listopad 27, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/19062.