Wartecka, Anna. „Identyfikacja Gatunku Mowy pochwały W Oparciu O Strategię Reaktywnego Gatunku Mowy (SRGM)”. Investigationes Linguisticae 40 (maj 31, 2019): 49–61. Udostępniono lipiec 22, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/19083.