Yu, Jeongsoo, Shuoyao Wang, i Kevin Roy B. Serrona. „Comparative Analysis of ELV Recycling Policies in the European Union, Japan and China: Analiza porównawcza Regulacji dotyczących Recyklingu ELV W Unii Europejskiej, Japonii I Chinach”. Investigationes Linguisticae, no. 43 (luty 27, 2020): 34–56. Udostępniono październik 2, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/22011.