Jankowska , Karolina. „Analiza Mowy Jako narzędzie Diagnozy chorób Neurodegeneracyjnych”. Investigationes Linguisticae 45 (październik 24, 2022): 83–92. Udostępniono grudzień 10, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/35763.