Kłaczyńska, Anna. „Poza Strukturalizm. Hybrydy Leksykalne W świetle Gramatyki Kognitywnej”. Investigationes Linguisticae, no. 32 (grudzień 31, 2015): 124-142. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/6836.