Jarmołowicz, Ewa. „Komunikacja Niewerbalna: Rola gestów Ilustruj Cych W Komunikacji”. Investigationes Linguisticae 100 (czerwiec 12, 2004): 20-26. Udostępniono lipiec 4, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9021.