Mikołajczak-Matyja, Nawoja. „Umiejętność Poszukiwania hiperonimów O Wysokim Poziomie ogólności Przez Osoby Niewidome I widzące”. Investigationes Linguisticae 10 (czerwiec 12, 2004): 68–88. Udostępniono luty 3, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9025.