Mikołajczak-Matyja, Nawoja. „Umiejętność Odtwarzania Hierarchii Typu Hiponimicznego Przez Niewidomych I widzących użytkowników języka”. Investigationes Linguisticae 13 (czerwiec 15, 2006): 150–170. Udostępniono marzec 5, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9080.