Nowak, Paulina. „Analiza błędów W przekładzie Unijnych aktów Normatywnych Na przykładzie Council Regulation (EC) No 1346 2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings”. Investigationes Linguisticae 13 (czerwiec 15, 2006): 171–195. Udostępniono marzec 4, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9081.