Korcz, Paweł, i Marek Matulewski. „Wirtualna Edukacja W Polsce I Na świecie”. Investigationes Linguisticae 130 (czerwiec 15, 2006): 135-149. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9082.