Gaś, Swietłana. „Образ России в российском дипломатическом дискурсе (Obraz Rosji W Rosyjskim Dyskursie Dyplomatycznym) Russia in Russian Diplomatic Discourse”. Investigationes Linguisticae 16 (grudzień 15, 2008): 25-32. Udostępniono czerwiec 29, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9124.