Niećko-Bukowska, Bożena. „Perspektywy ujęcia odpowiedzialności”. Investigationes Linguisticae 16 (grudzień 15, 2008): 130-139. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9147.