Kubacki, Artur Dariusz. „Zasady Rozbudowywania Frazy Nominalnej W języku Niemieckim I Polskim”. Investigationes Linguisticae 17 (czerwiec 15, 2009): 15-34. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9238.