Górska, Agnieszka. „Podobieństwa I różnice W podejściu Do Nauki języka Obcego pomiędzy Osobami jednojęzycznymi I wielojęzycznymi”. Investigationes Linguisticae 23 (czerwiec 15, 2011): 43-60. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9685.