Pogonowski, Jerzy. „Intuicja Matematyczna – Kilka Uwag”. Investigationes Linguisticae 23 (czerwiec 15, 2011): 82-105. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9689.