Lipnicki, Michał. „Epistemologiczny Charakter Logiki Buddyjskiej”. Investigationes Linguisticae 19 (marzec 15, 2010): 119-132. Udostępniono lipiec 4, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9718.