Koziarski, Mirosław, i Adrian P. Krysiak. „Two Ways of Processing Language: Associative Memory and Computational Rules in the Case of Modern Polish”. Investigationes Linguisticae 24 (grudzień 15, 2011): 61-78. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9725.