Szczypińska, Magdalena. „Językowy Obraz świata W Socjolekcie żeglarzy śródlądowych”. Investigationes Linguisticae 24 (grudzień 15, 2011): 151-168. Udostępniono lipiec 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9735.