Kamasa, Victoria. „Struktura Argumentacje We Wniosku Formalnym Na Wybranym przykładzie”. Investigationes Linguisticae 25 (marzec 15, 2012): 27-57. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9759.