Jahns, Michał. „Gdy mówi Do Nas język. Krytyczne Spojrzenie Na współczesne Aplikacje Hipotezy Sapira-Whorfa W Feministycznych Teoriach językoznawczych”. Investigationes Linguisticae 25 (marzec 15, 2012): 90-107. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9762.