Nabiałek, Małgorzata. „Wymowa Sceniczna W śpiewie”. Investigationes Linguisticae 26 (czerwiec 15, 2012): 59-72. Udostępniono lipiec 2, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9774.