1.
Jarmołowicz E. Komunikacja niewerbalna: rola gestów ilustruj cych w komunikacji. 10.14746/il [Internet]. 12 czerwiec 2004 [cytowane 1 lipiec 2022];100:20-6. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9021