Pressto.

Nagłowek strony

Pedagogika


Nagłówek strony

Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki specjalnej, łączącej wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Jego zadaniem jest szeroko rozumiana wymiana myśli, poglądów dotyczących wykluczenia społecznego, marginalizacji, nierówności społecznych, kulturowych, wszystkich rodzajów niepełnosprawności oraz uwypuklenie konieczności indywidualnej, wieloprofilowej diagnozy rozwoju człowieka w ciągu życia, rozpoznania specjalnych potrzeb edukacyjnych, określania indywidualnie pojmowanych obszarów i płaszczyzn edukacji, rehabilitacji, wczesnego wspomagania i społecznego wsparcia.

INDEKSOWANE W: Google Scholar; WorldCat
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/ikps
ISSN: 2300-391X
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD  2016 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/3.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Kultura-Społeczeństwo-Edukacja

OPIS CZASOPISMA
Problematyka podjęta w tekstach naukowych to stricte globalny dyskurs nad temporalną wielowymiarowością społeczeństwa współczesnego oraz kondycją człowieka współczesnego, żyjącego w wieloznacznej i ambiwalentnej rzeczywistości globalnej, skazanego na szukanie swojego miejsca w ciągle na nowo konstruowanej wielokulturowej rzeczywistości. Globalna ekumena kulturowa determinuje również niekonwencjonalny namysł nad edukacją w warunkach globalnych. Współczesny dyskurs nad jakością edukacji, uwzględniający wielość kontekstów społeczno-kulturowych zmian zachodzących w świecie, powinien sprzyjać umiejętności planowania działań oświatowych na rzecz kształtowania prorozwojowego społeczeństwa ogólnoświatowego. Warunkiem sine qua non będzie więc zrozumienie istoty transformacji odbywającej się w przestrzeni edukacyjnej. Zamieszczone teksty mają stanowić przyczynek do namysłu i zaproszenie do dyskusji na temat uczestnictwa jednostek w kulturze globalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozważań nad konieczną ewolucją edukacji w warunkach globalnych.

INDEKSOWANE W:

CSHJ, Index Copernicus, POL-index, IBUK

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/kse
ISSN (Print): 2300-0422 ISSN (Online): 2300-0422
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/3.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Polonistyka. Innowacje

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo ukazuje ścisły związek między praktyką nauczania a teorią dydaktyczną wyprowadzoną z namysłu nad istotą edukacji polonistycznej. Przybliża różnorodne konteksty (literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze itp.), które warto uczynić punktami odniesienia w projektowaniu procesu kształcenia; łączy refleksję nad współczesną oraz dawną dydaktyką szkolną i akademicką.

INDEKSOWANE W: PKP Index; Primo; WorldCat; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/pi

ISSN: 2450-6435

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studies in Second Language Learning and Teaching

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo