Pressto.

Nagłowek strony

Geografia


Nagłówek strony

Quaestiones Geographicae

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo naukowe, którego właścicielem jest Instytut Historii UAM. Poświęcone jest wszelkim sprawom dotyczącym regionu Europy Południowo-Wschodniej i ma charakter interdyscyplinarny. Na jego łamach ukazują się artykuły z zakresu historii, etnologii, historii sztuki, archeologii, socjologii, nauk politycznych, filologii i innych nauk, głównie humanistycznych. Artykuły wydawane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim, rzadziej w słowiańskich językach bałkańskich. Czasopismo zawiera również recenzje, sprawozdania, biografie wybitnych uczonych zajmujących się Bałkanami.

INDEKSOWANE W:

PKP-Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:



DOI: 10.14746/qg
ISSN: 0239-4278 e-ISSN: 2450-3177
ARTYKUŁY W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: CC_by-nd/3.0

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo