Szerszenowicz, J. (2018) „Chopin: Visual Contexts”, Interdisciplinary Studies in Musicology, 0(9), s. 297-316. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ism/article/view/15007 (Udostępniono: 7październik2022).