Humięcka-Jakubowska, J. i Manturzewska, M. (2018) „Professor Andrzej Rakowski”, Interdisciplinary Studies in Musicology, 0(10), s. 15-20. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ism/article/view/15034 (Udostępniono: 27wrzesień2022).