[1]
Wickström , B.-A. 2020. Reguła procentowa dla praw mniejszości językowych: nierelewantna lub dyskryminująca. Język. Komunikacja. Informacja. 14 (kwi. 2020), 72–84.