[1]
Kimura, G.C. 2020. Strategie komunikacji transgranicznej: perspektywa polsko-niemiecka a sytuacja w Japonii. Język. Komunikacja. Informacja. 14 (kwi. 2020), 85–101.