(1)
Wickström , B.-A. Reguła Procentowa Dla Praw mniejszości językowych: Nierelewantna Lub dyskryminująca. 10.14746/jki 2020, 72-84.