(1)
Kimura, G. C. Strategie Komunikacji Transgranicznej: Perspektywa Polsko-Niemiecka a Sytuacja W Japonii. 10.14746/jki 2020, 85-101.