Koutny, I., & Stria, I. (2020). Od Redakcji / From the Editors / De la Redakcio . Język. Komunikacja. Informacja, (14), 11–13. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22630