Hrenek, Éva. (2020). O znaczeniu czasowników funkcyjnych. Węgierskie konstrukcje z czasownikami funkcyjnymi w ramach systemu konstrukcji czasownikowych o znaczeniu metaforycznym. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 14–32. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22631