Wickström , B.-A. (2020). Reguła procentowa dla praw mniejszości językowych: nierelewantna lub dyskryminująca. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 72–84. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22634