Swoboda, A. (2020). Specyfika terminologii chemicznej w języku chińskim. Zastosowanie Niebiańskich Pni (天干) w tworzeniu chińskojęzycznych nazw systematycznych wybranych związków organicznych. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 204–213. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22636