Kimura, G. C. (2020). Strategie komunikacji transgranicznej: perspektywa polsko-niemiecka a sytuacja w Japonii. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 85–101. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22641