Urzędowska, A. (2020). Komentarz na facebooku jako quasi-gatunek internetowy – język i typologia. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 118–138. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22645