Fiedler, S. (2020). Języki planowe a języki stworzone na potrzeby literatury lub filmów fantasy i science fiction: studium niektórych punktów zbieżności. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 139–154. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22646