Mózes, D. (2020). Tożsamość transkulturowa i praktyki translingualne w "Szatańskich wersetach" Salmana Rushdiego. Język. Komunikacja. Informacja, (14), 183–203. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22654