Koutny, I. (2020). Resumoj en esperanto. Język. Komunikacja. Informacja, (14). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22659