., . (2020). Spis treści / Contents / Enhavtabelo. Język. Komunikacja. Informacja, (14). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22686