Koutny, Ilona, i Ida Stria. 2020. „Od Redakcji From the Editors De La Redakcio ”. Język. Komunikacja. Informacja, nr 14 (kwiecień):11-13. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22630.