Wickström , Bengt-Arne. 2020. „Reguła Procentowa Dla Praw mniejszości językowych: Nierelewantna Lub dyskryminująca”. Język. Komunikacja. Informacja, nr 14 (kwiecień):72-84. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22634.