Kimura, Goro Christoph. 2020. „Strategie Komunikacji Transgranicznej: Perspektywa Polsko-Niemiecka a Sytuacja W Japonii”. Język. Komunikacja. Informacja, nr 14 (kwiecień):85-101. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22641.