., . 2020. „Autorzy / Authors - Wskazówki Dla autorów / Guidelines for Authors”. Język. Komunikacja. Informacja, nr 14 (kwiecień). https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22685.