Hrenek, Éva (2020) „O znaczeniu czasowników funkcyjnych. Węgierskie konstrukcje z czasownikami funkcyjnymi w ramach systemu konstrukcji czasownikowych o znaczeniu metaforycznym”, Język. Komunikacja. Informacja, (14), s. 14–32. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22631 (Udostępniono: 7 czerwiec 2023).