Wickström , B.-A. (2020) „Reguła procentowa dla praw mniejszości językowych: nierelewantna lub dyskryminująca”, Język. Komunikacja. Informacja, (14), s. 72–84. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/jki/article/view/22634 (Udostępniono: 5 grudzień 2022).